top of page
  • Writer's pictureSandra Peeters

Whole-Foods, Plant-Based vs. Vegan • Onbewerkt en Plantaardig vs. Veganistisch

Updated: Nov 4, 2022


[NEDERLANDSE VERSIE ONDERAAN] Tomorrow, it's World Vegan Day. I, however, am a Whole-Foods, Plant-Based (WFPB) flexitarian. But what's the difference? And why should you go vegan, or WFPB?


The Difference Between a Whole-Foods, Plant-Based Lifestyle and a Vegan Lifestyle

People 'go vegan' for ethical reasons: they care deeply for the animal-world and therefore decide not to eat any animal-derived foods. That means: no fish, no poultry, no honey, no eggs, no milk, etc. They can still have oils and highly processed foods.


When you decide to adopt the WFPB lifestyle, you abstain from oils and highly processed foods, and you can still add on small amounts of meat and poultry, seafood, and eggs and dairy products.


The vegan lifestyle isn't always a healthy lifestyle. Nowadays, there are numerous highly processed vegan foods on the market that do not necessarily contribute to your health in a positive way. Some of these foods also have a serious impact on the environment because of the use of ingredients that come from suppliers linked to environmental destruction.


Why should you go vegan, or WFPB?

A vegan lifestyle puts a stop to animal suffering, and it shrinks our environmental footprint enormously. It goes without saying that there is a positive impact on climate change.


Adopting a WFPB lifestyle is mainly done for health reasons. It lowers the risk of chronic disease, such as heart disease and diabetes. When fully adopted, it can even reverse heart disease and diabetes.


How about vitamin B12?

Vitamin B12 is naturally found in animal foods or bacteria. The process of cleaning and cooking the plant foods we eat, reduces the vitamin B12 intake through those foods. So, yes, taking a B12 supplement is often recommended to keep our nerves and blood cells healthy. However, some say the problem lies in the ability of our bodies to absorb the B12 from the foods we eat, and not from the foods themselves. Furthermore, eating animal protein will not always prevent you from having a B12 deficiency. I was diagnosed with B12 deficiency due to absorption problems, and that was way before I decided to go WFPB.


Will you get enough protein?

The very short answer: yes! You will have no shortage of protein if you regularly consume lentils and beans, nuts and seeds, tofu, quinoa, ... It is really that simple!


Isn't this an expensive lifestyle?

No! Not at all! Belgium is quite an expensive country to go shopping for groceries, especially when compared to the neighboring countries, like France and the Netherlands. However, fruit and veg are often cheaper than in France. The VAT on fruit and veg is 6% in Belgium, and 9% in the Netherlands. Furthermore, our minister of public health and social affairs, Frank Vandenbroucke, is currently advocating for a 0% VAT on fruit and vegetables.


And, yes, some staples can be expensive: plant dairy, maple syrup, seeds and nuts, kala namak, etc. Starting out your WFPB-life does mean an investment, an investment in your health. And think about all the money you'll save buying legumes instead of meat.


Initially, you may fall back on vegan foods that are industrially produced, but if you invest a little time, you'll notice that you can easily go healthier and cheaper, cooking from scratch. I've started a recipe collection on this website to help you get started. It's a work in progress, and it'll grow over time.


Unfortunately, vegan dishes in restaurants are often still more expensive than non-vegan ones. I guess this still has to do with demand. But I've already seen some changes here in Brussels.


Doesn't it take a lot of time to prep WFPB-meals?

Not necessarily. Once you learn which vegetables take more time to cook (like carrots), you'll learn which veg to put in first and which one later.


Another way to make things move faster is by teaching yourself some decent knife skills, or by engaging in batch cooking. On my website, you can learn more about my view on home cooking.


Can I lose weight on a WFPB-diet?

A WFPB diet is an ideal lifestyle to lose weight. Plant-based foods are naturally more nutrient dense than most non-vegan foods, i.e., more vitamins and more minerals. Plant-foods are also lower in calories. You can eat larger portions, and lose weight! Be careful, though: don't overdo your nut intake and be aware of industrially prepared foods (look for added oil and sugar on the ingredient list).


Still not convinced? This is the month to Try Vegan!

Be Vegan has turned November into Try Vegan month! Register here, and get your vegan meal plan into your mailbox! (In French and Dutch only.)

You can also book a free Healthy Habits Call with me, and I'd love to help you get started on your WFPB journey!


• • •


[NL] Morgen is het Wereld Veganismedag. Ik ben echter een Whole-Foods, Plant-Based (WFPB), aka 'onbewerkt en plantaardig', flexitariër. Maar wat is het verschil? En waarom zou je veganistisch gaan eten, of WFPB?


Het verschil tussen een Whole-Foods, Plant-Based levensstijl en een veganistische levensstijl

Mensen 'gaan veganistisch' om ethische redenen: ze geven veel om de dierenwereld en besluiten daarom geen voedsel van dierlijke oorsprong te eten. Dat betekent dus geen vis, geen gevogelte, geen honing, geen eieren, geen melk, enz. Ze mogen nog wel oliën en industrieel bewerkt voedsel hebben.


Als je besluit de WFPB-levensstijl te volgen, onthoud je je van oliën en industrieel bewerkt voedsel, en kun je nog steeds kleine hoeveelheden vlees en gevogelte, vis, en eieren en zuivelproducten toevoegen.


De veganistische levensstijl is niet altijd een gezonde levensstijl. Tegenwoordig zijn er talloze sterk bewerkte veganistische voedingsmiddelen op de markt die niet noodzakelijkerwijs een positieve bijdrage leveren aan je gezondheid. Sommige van deze voedingsmiddelen hebben ook een ernstige impact op het milieu door het gebruik van ingrediënten die afkomstig zijn van leveranciers die in verband worden gebracht met de vernietiging van het milieu.


Waarom zou je veganistisch of WFPB gaan?

Een veganistische levensstijl maakt een einde aan dierenleed en verkleint onze ecologische voetafdruk enorm. Vanzelfsprekend is er hierdoor een positieve invloed op de klimaatverandering.


Het aannemen van een WFPB-levensstijl gebeurt vooral om gezondheidsredenen. Het verlaagt het risico op chronische ziekten, zoals hartziekten en diabetes. Bij volledige toepassing kan het zelfs hartziekten en diabetes omkeren.


Hoe zit het met vitamine B12?

Vitamine B12 komt van nature voor in dierlijk voedsel of bacteriën. Het proces van het schoonmaken en koken van het plantaardige voedsel dat we eten, vermindert de vitamine B12 opname via dat voedsel. Dus ja, een B12-supplement wordt vaak aanbevolen om onze zenuwen en bloedcellen gezond te houden. Sommigen zeggen echter dat het probleem ligt bij het vermogen van ons lichaam om de B12 op te nemen uit het voedsel dat we eten, en niet bij het voedsel zelf. Bovendien zal het eten van dierlijke eiwitten niet altijd voorkomen dat je een B12-tekort krijgt. Bij mij werd een B12-tekort vastgesteld als gevolg van absorptieproblemen, en dat was lang voordat ik besloot WFPB te gaan.


Krijg je wel genoeg eiwitten binnen?

Het korte antwoord: ja! Je hebt geen tekort aan eiwitten als je regelmatig linzen en bonen, noten en zaden, tofu, quinoa, ... eet. Zo eenvoudig is het!


Is dit geen dure levensstijl?

Nee, helemaal niet! België is een vrij duur land om boodschappen te doen, vooral in vergelijking met de buurlanden, zoals Frankrijk en Nederland. Fruit en groenten zijn echter vaak goedkoper dan in Frankrijk. De btw op groenten en fruit is 6% in België, en 9% in Nederland. Bovendien pleit onze minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, momenteel voor een BTW van 0% op groenten en fruit.


En ja, sommige basisproducten kunnen duur zijn: plantaardige zuivel, ahornsiroop, zaden en noten, kala namak, enz. Beginnen aan je WFPB-leven betekent een investering, een investering in je gezondheid. En denk aan al het geld dat je bespaart door peulvruchten te kopen in plaats van vlees.


Aanvankelijk val je misschien terug op industrieel geproduceerd veganistisch voedsel, maar als je een beetje tijd investeert, zul je merken dat je gemakkelijk gezonder en goedkoper kunt koken. Ik ben op deze website begonnen met een receptenverzameling (met zowel recepten in het Engels als in het Nederlands – voorlopig echter nog vooral in het Engels) om je op weg te helpen. Het is een werk in uitvoering, en zal zeker snel uitbreiden.


Helaas zijn veganistische gerechten op restaurant vaak nog duurder dan de non-vegan gerechten. Ik vermoed dat dit met de vraag naar deze gerechten te maken heeft. Bovendien heb ik hier in Brussel al wat veranderingen ontdekt op dit vlak.


Kost het niet veel tijd om WFPB-maaltijden te bereiden?

Niet noodzakelijk. Als je eenmaal weet welke groenten meer tijd nodig hebben om te bereiden (zoals wortelen), leer je welke groenten je eerst moet doen en welke later.


Een andere manier om alles sneller te laten verlopen is door jezelf een goede mesvaardigheden aan te leren, of door te batch-koken. Op mijn website kan je meer lezen over mijn visie op home cooking (enkel in het Engels).


Kan ik afvallen met een WFPB-dieet?

Een WFPB-dieet is een ideale levensstijl om af te vallen. Plantaardig voedsel bevat van nature meer voedingsstoffen dan het meeste niet-veganistische voedsel, d.w.z. meer vitaminen en meer mineralen. Plantaardig voedsel bevat ook minder calorieën. Je kan grotere porties eten en afvallen! Maar wees voorzichtig: eet niet te veel noten en let op voor industrieel bereid voedsel (let op toegevoegde olie en suiker op de ingrediëntenlijst).


Nog steeds niet overtuigd? Dit is de maand van Try Vegan!

Be Vegan heeft van november de Try Vegan maand gemaakt! Schrijf je hier in, en ontvang je veganistisch maaltijdplan in je mailbox! (Alleen in het Frans en Nederlands.)

Je kunt ook een gratis Healthy Habits Call met mij boeken, en ik help je graag op weg op je WFPB-reis!


7 views

Recent Posts

See All
bottom of page